Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos – Agroteknologia, Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja
metsätalouden yksikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö saivat Maaseudun energiaakatemia -nimiselle hankkeelle rahoituksen EU:n maaseuturahastosta vuosina 2010 – 2014. Hankkeen tutkimuskohteita olivat: maatalouden energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvien energioiden käyttöönotto. Hanke on tuottanut kattavan maatalouden energiainformaatioaineiston.
Raportit on saatavissa pdf-muotoisina tältä sivustolta.

Hankkeessa valmistui kahdenlaista materiaalia.

  • Opetusta ja tutkimusta varten kirjoitettiin omat julkaisunsa, joissa painotettiin energian käytön perusasioita.
  • Viljelijöitä varten oli oma sarjansa, jossa annettiin käytännön ohjeita energian säästöön.

Näitä materiaaleja on kerätty näille sivustoille. Materiaali ei ole vanhentunut, vaikka hankkeesta on kulunut lähes kymmenen vuotta. Julkaisuissa ja oppaissa esitetyt ratkaisut ovat vielä täysin käyttökelpoisia.


Suomen maatalouden energian kulutus on 10 TWh luokkaa ja se vastaa liki kolmea prosenttia koko maan energian kulutuksesta. Maatalouden menoista energian osuus on ollut jatkuvasti kasvussa ja oletettavaa on, että sen osuus kasvaa tulevaisuudessakin. Maataloustuotannossa käytetään yhä enemmän koneita ja laitteita, joten energian kulutus kasvaa ja toisaalta fossiilisen energian hinta on jatkuvasti kallistunut. Yksittäinen viljelijä voi säästää energiaa helposti kymmeniä prosentteja ja tällä on jo taloudellista merkitystä tilalle.

Maatalouskoneiden tekniikkaan voit tutustua tämän linkin kautta: www.agrotekno.fi

Sivustoon tai materiaaleihin liittyvät kysymykset ja kommentit voit lähettää tästä.