Julkaisut

Maaseudun Energia-akatemia hankkeessa kirjoitettiin kaikkiaan neljä eri julkaisua, jotka julkaistiin Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksen julkaisusarjassa.

  1. Ahokas J. (toim.). Energian käyttö ja seuranta maatiloilla. Maataloustieteiden laitoksen julkaisusarjan nro 25
  2. Ahokas J. (toim.). Polttoaineen kulutus peltotöissä. Maataloustieteiden laitoksen julkaisusarjan nro 26
  3. Ahokas J. (toim.). Energian kulutus ja säästö karjataloudessa. Maataloustieteiden laitoksen julkaisusarjan nro 27
  4. Hautala M.,  Jokiniemi T.  ja Ahokas J. Maatilakuivurit. Maataloustieteiden laitoksen julkaisusarjan nro 28
Energian säästön ensimmäisiä vaiheita on selvittää tilan energian kulutusta. Miten tilalla käytetään energiaa ja miten voidaan systemaattisesti seurata ja analysoida energian kulutusta? Näiden perusteella nähdään mistä energiaa voidaan säästää.
Viljelijä valitsee koneet ja työtavat sekä pitää koneet kunnossa ja säätää ne työtä varten. Tällä on enemmän vaikutusta kulutukseen kuin itse koneilla. Tiedostamalla mitkä asiat vaikuttavat kulutukseen voidaan säästää polttoainetta.
Karjataloudessa pitää luoda eläimille hyvinvoinnin vaatimat olosuhteet. Lämpötilan pitää olla sopiva ja ilman pitää olla raikasta. Nämä saadaan aikaiseksi ilmanvaihdolla ja lämmityksellä. Karjataloutta on koneellistettu ja automatisoitu runsaasti, jonka seurauksena energian käyttö on lisääntynyt. Tilojen väliset energiankulutusten erot ovat suuret ja säästömahdollisuuksia löytyy monissa kohdissa.
Sateisina syksyinä viljan kuivaukseen voidaan käyttää lähes yhtä paljon energiaa kuin kaikkiin peltotöihin yhteensä. Viljankuivauksen energian kulutusta voidaan vähentää helposti esimerkiksi kuivaussiilojen eristyksellä. Kuivureiden toimintaaja etenkin ohjausta kehittämällä voidaan myös säästää energiaa.